"מאזנים"/יהודה אטלס/ברוך תור-רז 1936-2014

ברוך מספר על עצמו

'הארץ'/אחרי מות/עופר אדרת