מאלבום התמונות של ברוך

בן בכור לרבקה ואהרון טוריס

בית חינוך ג' - כתה א

בר-מצוה

עם יעקב ובהירה

נער עובד בבית דפוס

בחיל הקשר

מחנך נוער

מנהל ארכיון מפא"י בבית-ברל

ביקור בן-גוריון ולובה אליאב

עם הנשיא ה-5 יצחק נבון ואהרון ידלין

זוכה בעטור אנדרסן ב1996

קבלת עטור אנדרסן בהולנד