"סול ולונה" - קובץ סיפורים

עלילות הספורים מתרחשות בשכונת צריפים בדרום תל אביב של שנות החמישים ומסופרות מפי ילד שגדל בשכונה.

אהרון מביא לשכונה הספרדית רעיונות ומנהגים "אשכנזיים". הוא מנסה להשכיח מאשתו האהובה את כאב ילדותה העשוקה ואת אבדן כל בני משפחתה בסלוניקי.

ליאון הסבל יפה התואר מעמיס על לבו משא כבד – אהבה לשתי בחורת, סול ולונה.

ילדי השכונה גדלים במחסור שיש בו הרבה שמחות. דרכי העפר של השכונה הם מגרש נפלא למשחקים שהם יוצרים בעצמם.

האמהות מביאות את ילדיהן לביתה של אשה גוססת כדי לקבל את ברכתה. וכשנודע דבר מותה הם מפריחים עפיפון שילווה את נשמתה בדרכה לשמים.

חזרה