תקציר – עטיפה אחורית

המחבר-מספֵּר עושה שירות מילואים בהתנחלות יהודית השומרון. דרך עיניו מתוארים יחסי בני נוער יהודיים עם נערי הכפר הערבי הסמוך, ההיתקלויות האלימות מתחלפות בהתלבטויות וגישושים אחרי יחסים של שלום, ואולי אפילו ידידות.

היא עולה וצומחת מבין הטרשים,הנערים החיים אחרי הגדר מזכירים למספֵּר את חייו שלו כילד בתקופת השלטון הבריטי ואחרי כיבוש יפו.

זכרונותיו ולבטי הילדים מאירים פַּן אנושי של הסכסוך היהודי-ערבי, פַּן תמים אולי, אך חדור תקווה ואופטימיות.

חזרה