תגובות וביקורות

מאיר בראלי - "דבר" 8 באוקטובר 1985

השמורה ליד ים-המלח יש בה כדי לגרות את דמיונם של סופרים לילדים. ספרו של ברוך תור-רז "חומיבבה ומלך המצוקים" מציג את הדילמה בין ביטחון וחירות.

בשמורה, בפיקוח בני האדם יש בטחון לנמר והוא לעולם לא ישאר רעכ. בת זוגו הנמרה אינה רוצה להכיר אותו כשהוא משועבד לבני האדם ונושא על עורפו מכשיר בעזרתו הם לומדים את התנהגות הנמר בטבע... ...

הספר מעניין, לא רק חובבי בעלי חיים מושבעים, וכדאי בהחלט לקרוא אותו.

מכתב מאוריאל אופק

ראש חודש שבט תשמ"

לברוך שלום,

חומיבָּבָּה הגיע אל נַוֵנו ומרגיש טוב

הספר – תוכנו, איוריו, צורתו – לעילא ועילא

עברתי על הסיפור ומצאתי אותו יפה, ציורי, פיוטי, ועם זה מעניין ומעניק חומר למחשבה.

אתה נשאר נאמן לז'אנר שבחרת בו - עולם הטבע והחי מול עולם ה"קדמה" כביכול.

בידידות

אוריאל אופק

חזרה